Update cookies preferences
Promotic

ReturnValue - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Wartość wyjściowa podczas zamykania panela.
Składnia:
Variant ReturnValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Określenie tej wartości jest często ważne na przykład podczas otwierania okna modalnego, które jest przeznaczone do edycji danych. Właściwość ReturnValue jest wtedy wartością wyjściową.
Patrz Jak pracować z oknami modalnymi.

Jeżeli podczas otwierania tego panela przy pomocy metody OpenView został określony oExtra.onClose, wtedy podczas zamykania tego panela zostanie wywołana metoda projektanta, która była w tej danej określona. Ta metoda projektanta posiada dwa parametry oSystem oraz oPrivate, obiekty typu PmMap. A wartość wyjściową tego zamkniętego panela można uzyskać w tej metodzie przy pomocy właściwości oSystem.ReturnValue.

W starym sposobie otwierania okna modalnego przy pomocy metody PmaPanel.OpenViewModal wartość ta jest wykorzystana jako wartość zwrotna tej metody.

Właściwość tą można ustawić na przykład w zdarzeniu onPanelStopEnd, kiedy panel jest zamykany. Można ją ustawiać również kiedykolwiek wcześniej.
Patrz również:
- PmgRoot.Arguments (właściwość)
Przykład:
Do wartości wyjściowej ustawi tablicę trzech wartości.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val0 = 1024;
var val1 = 3.14;
var val2 = "text";
pMe.Root.ReturnValue = Pm.Array1(val0, val1, val2);

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.