Promotic

Panel - karta obiektu PmgRoot

Opis:
Ustawienie rozmiaru panela.
Konfiguratory:
Szerokość panelaSzerokość panela (w pikselach).
Wysokość panelaWysokość panela (w pikselach).
Rozciągnąć podobiektyPrzy pomocy tego przycisku można wykonać proporcjonalne (spójne) powiększenie obszaru panela (pozycje oraz rozmiary wszystkich Pmg obiektów) tak, żeby wszystkie Pmg obiekty dokładnie zmieściły się w określonym rozmiarze paneli.
Rozdielczość monitoraInformacja o rozdzielczości monitora, na którym aktualnie jest wykonywana czynność. Wartość jest w formie "szerokość x wysokość" (w pikselach).
Obrazek w tle panelaJeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie dozwolone wyświetlać obrazek w tle. Tło panela nie musi być tylko jednokolorowa powierzchnia, może go tworzyć jakakolwiek obrazek, na przykład schemat produkcji.
EdytujPrzycisk otworzy okno konfiguracyjne do edycji obiektu PmgRasterImage, który zostanie zastosowany jako tło panela. Przycisk jest wyświetlony tylko jeżeli obrazek jest zezwolony.
Kolor tła panelaKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BgColor.
Kolor ramki fokusaKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FocusColor.
Wyświetl rasterJeżeli jest zaznaczone, wtedy w środowisku deweloperskim danego panela zostanie wyświetlony raster. Konfiguratory rastra mają wpływ tylko w środowisku deweloperskim, w runtime nie są wykorzystywane.
Raster to siatka, którą można narysować w panelu. Siatka ta upraszcza zamieszczenie Pmg obiektu na powierzchni tak, by granice Pmg obiektów znajdowały się w jednej linii. Jeżeli raster jest włączony, wtedy edytor podczas zamieszczania Pmg obiektu na powierzchni lub zmianie jego rozmiarów lub pozycji nie zezwoli ustawienie rogu Pmg obiektu poza siatką (to nie obowiązuje dla Pmg obiektów wżłobionych do innych Pmg obiektów).
Zezwolenie uwidocznienia rastra można również ustawić w pasku narzędzi w pozycji "(Rastr)".
Kolor rastraKolor narysowanej siatki.
Wielkość rastraOdległość pomiędzy liniami siatki (w pikselach).
Notatka:
Dla lepszej orientacji, podczas wstawiania Pmg obiektów, jest rozmiar panela graficznie określony linią poziomą i pionową. Ustawiona wartość rozmiaru panela nie okraśla rozdzielczości monitora, lecz całkowity rozmiar obszaru, do którego wstawiane są Pmg obiekty.
Jeżeli ustawiona wartość jest większa aniżeli rozmiar obszaru okna użytkownika w SO Windows, wtedy w runtime pojawią się w tym oknie paski przewijania.
Jeżeli jest wymagane, by paski przewijania w oknie nie pojawiały się, wtedy jest konieczne określić rozmiar panela zgodnie z rozmiarem obszaru okna użytkownika (które wyświetla się w runtime).

Historia:
Pm9.00.23: Do obiektu PmgRoot został dodany konfigurator do karty "Obiekt". Konfiguratory należące do do karty "Obiekt" zostały usunięte z karty "Panel".
Pm9.00.00:
- Nowy konfigurator "Kolor tła panela". Zastępuje zmienną BackgroundColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
- Nowy konfigurator "Kolor ramki fokusa". Zastępuje zmienną FocusColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.