Promotic

Panel - karta obiektu PmgRoot

Opis:
Ustawienie wielkođci panela.
Konfiguratory:
Szerokość panelaSzerokość panela (w pikselach).
Wysokość panelaWysokość panela (w pikselach).
Rozciągnąć podobiektyPrzy pomocy tego przycisku można wykonać proporcjonalne (spójne) powiększenie obszaru panela (pozycje oraz rozmiary wszystkich Pmg obiektów) tak, żeby wszystkie Pmg obiekty dokładnie zmieściły się w określonym rozmiarze paneli.
Rozdielczość ekranuInformacja o rozdzielczości ekranu, na którym aktualnie jest wykonywana czynność. Wartość jest w formie "szerokość x wysokość" (w pikselach).
Sterowanie aktywneJeżeli jest zaznaczone, wtedy działają czynności ponad Pmg obiektem, jak na przykład kliknięcie myszką, edycja, itd. (domyślnie).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy obiekt (oraz jego podobiekty) nie uzyskają fokus i nie zostaną wywołane zdarzenia na przykład: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Enabled.
Parametry Pmg obiektuLista oraz konfiguracja parametrów obiektu zdefiniowanych przez użytkownika.
Jest to tekst w formacie KeyVal. Parametry te można zmieniać podczas otwierania panela (w odróżnieniu od parametrów w innych Pmg obiektach). Następnie przez cały czas otwarcia są parametry te bez możliwości zmiany. Wartości parametrów podczas otwierania panela można wprowadzić na dwa sposoby:
- wołaniem metody OpenView w parametrze sParams lub
Obrazek w tle paneluJeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie dozwolone wyświetlać obrazek w tle. Tło panelu nie musi być tylko jednokolorowa powierzchnia, może go tworzyć jakakolwiek obrazek, na przykład schemat produkcji.
EdytujPrzycisk otworzy okno konfiguracyjne do edycji obiektu PmgRasterImage, który zostanie zastosowany jako tło panela. Przycisk jest wyświetlony tylko jeżeli obrazek jest zezwolony.
Kolor tła panelaKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BgColor.
Kolor ramki fokusaKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FocusColor.
Wyświetl rasterJeżeli jest zaznaczone, wtedy w środowisku deweloperskim danego panela zostanie wyświetlony raster. Konfiguratory rastra mają wpływ tylko w środowisku deweloperskim, w trybie runtime nie są wykorzystywane.
Raster to siatka, którą można narysować w panelu. Siatka ta upraszcza zamieszczenie Pmg obiektu na powierzchni tak, by granice Pmg obiektów znajdowały się w jednej linii. Jeżeli raster jest włączony, wtedy edytor podczas zamieszczania Pmg obiektu na powierzchni lub zmianie jego rozmiarów lub pozycji nie zezwoli ustawienie rogu Pmg obiektu poza siatką (to nie obowiązuje dla Pmg obiektów wżłobionych do innych Pmg obiektów).
Zezwolenie uwidocznienia rastra można również ustawić w pasku narzędzi w pozycji " (Rastr)".
Kolor rastraKolor narysowanej siatki.
Wielkość rastraOdległość pomiędzy liniami siatki (w pikselach).
Notatka:
Dla lepszej orientacji, podczas wstawiania Pmg obiektów, jest rozmiar panelu graficznie określony linią poziomą i pionową. Ustawiona wartość rozmiaru panela nie okraśla rozdzielczości monitora, lecz całkowity rozmiar obszaru, do którego wstawiane są Pmg obiekty.
Jeżeli ustawiona wartość jest większa aniżeli rozmiar obszaru okna użytkownika SO Windows, wtedy w trybie runtime pojawią się w oknie scrollbary.
Jeżeli jest wymagane, by scrollbary w oknie nie pojawiały się, wtedy jest konieczne określić rozmiar panelu zgodnie z rozmiarem obszaru okna użytkownika (które wyświetla się w trybie runtime).

Historia:
Pm9.00.00:
- Nowy konfigurator "Kolor tła panela". Zastępuje zmienną BackgroundColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
- Nowy konfigurator "Kolor ramki fokusa". Zastępuje zmienną FocusColor obiektu PmgRoot, która po konwersji zostanie usunięta z listy zmiennych.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.