Promotic

ViewerScrollX - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Współrzędna X lewego górnego rogu widocznej zawartości panela wyświetlonej w oknie panela. Przewinięcie zawartości panela w oknie panela ma sens, jeżeli panel jest większy od okna, w którym dany panel jest przeglądany. Wtedy zawartość można przesunąć przy pomocy pasków przewijania.
Składnia:
Long ViewerScrollX
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = pMe.Root;

var nScroolX = oRoot.ViewerScrollX;   // Odczyt z właściwości
oRoot.ViewerScrollX = 600;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.