Promotic

BgColor - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Kolor tła całego panela.
Składnia:
String BgColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła panela" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgRoot.FocusColor (właściwość)
- Pm.ColorOper (metoda)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = pMe.Root;

var sBgColor = oRoot.BgColor;   // Odczyt z właściwości
oRoot.BgColor = "#ffff00";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.