Update cookies preferences
Promotic

Arguments - właściwość obiektu PmgRoot

Opis:
Wartość wejściowa podczas otwierania panela.
Składnia:
Variant Arguments
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Wartość ta określa się podczas otwierania panela przy pomocy metody OpenView w danej oExtra.Arguments.

Wartość ta może być prosta (Integer, String, ...), tablica lub obiekt typu PmArray lub PmMap (przekazywanie iinych typów obiektów nie jest zalecane).

Określenie tej wartości jest często ważnym na przykład podczas otwierania okna modalnego, które jest przeznaczone do edycji danych.
Wtedy właściwość Arguments jest początkową wartością inicjalizacji (właściwość ReturnValue jako wyjściowa opracowana wartość) - patrz Jak pracować z oknami modalnymi.
Patrz również:
- PmgRoot.ReturnValue (właściwość)
Przykład:
Wartość wejściowa panela można odczytać w dowolnym Pmg obiektcie:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = pMe.Root.Arguments;

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.