Promotic

Arguments - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Vstupní hodnota při otevírání obrazu.
Syntaxe:
Variant Arguments
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Tato hodnota se zadává při otevírání obrazu metodou OpenView v údaji oExtra.Arguments.

Tato hodnota může být jednoduchá (Integer, String, ...), pole nebo objekt typu PmArray nebo PmMap (nedoporučuje se zde předávat jiné typy objektů).

Zadání této hodnoty je často důležité například při otevírání modálního okna, které má sloužit pro editaci údajů.
Vlastnost Arguments pak slouží jako vstupní inicializační hodnota (vlastnost ReturnValue jako výstupní upravená hodnota) - viz Jak pracovat s modálními okny.
Viz také:
- PmgRoot.ReturnValue (vlastnost)
Příklad:
Vstupní hodnota obrazu lze číst v jakémkoli Pmg objektu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = pMe.Root.Arguments;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.