Promotic

ReturnValue - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Výstupní hodnota při zavření obrazu.
Syntaxe:
Variant ReturnValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Zadání této hodnoty je často důležité například při otevírání modálního okna, které má sloužit pro editaci údajů. Vlastnost ReturnValue pak slouží jako výstupní hodnota.
Viz Jak pracovat s modálními okny.

Pokud se při otevírání tohoto obrazu metodou OpenView zadal údaj oExtra.onClose, pak při zavření tohoto obrazu se vyvolá metoda projektanta, která byla v tomto údaji zadána. Tato metoda projektanta má dva parametry oSystem a oPrivate, což jsou objekty typu PmMap. A výstupní hodnotu tohoto zavřeného obrazu lze získat v této metodě pomocí vlastnosti oSystem.ReturnValue.

Pro starý způsob otevírání modálního okna metodou PmaPanel.OpenViewModal je tato hodnota použita jako návratová hodnota této metody.

Tuto vlastnost lze nastavit například v události onPanelStopEnd, kdy se obraz ukončuje. Lze ji však nastavovat i kdykoli předtím.
Viz také:
- PmgRoot.Arguments (vlastnost)
Příklad:
Do výstupní hodnoty nastaví pole tří hodnot.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val0 = 1024;
var val1 = 3.14;
var val2 = "text";
pMe.Root.ReturnValue = Pm.Array1(val0, val1, val2);

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.