Promotic

Close - metoda objektu PmgRoot

Popis:
Metoda zavře okno obrazu (odstraní z obrazovky a uvolní z paměti).
Syntaxe:
Empty Close(String sReason)
Parametry:
sReason(String) Identifikátor způsobu zavření obrazu. Tato hodnota se přenese do události PmgRoot.onPanelStopEnd do parametru pEvent.Reason.
Lze použít například, pokud obraz je otevřený jako modální okno (viz Jak pracovat s modálními okny). Při zavření modálního obrazu tlačítkem "OK" se v metodě PmgRoot.Close nastaví parametr sReason například na hodnotu "ok". V události PmgRoot.onPanelStopEnd lze pak testovat tuto hodnotu a podle toho vyplnit hodnotu PmgRoot.ReturnValue.
 
Hodnotu tohoto identifikátoru lze také zjistit v událostní funkci onClose nastavené při otevírání obrazu metodou Pm.CreateView - viz Příklad pro otevření modálního obrazu s předáním argumentu v samostatném okně.
V této funkci je tento identifikátor dostupný v parametru ev.CloseReason.
Poznámka:
Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění "PanelClose".

Metoda je funkční i pro Web obrazy. Tato metoda lze tedy volat například v události onButtonUp objektu PmgButton (viz Příklad).

Tato metoda se používá pouze pro speciální případy.
Obvykle se okno zavře automaticky. V pracovní ploše (v objektu PmaWorkspace) se okno zavře pokud se ve stejném rámu plochy otevře jiné okno.
Samostatné okno zase obvykle zavírá uživatel ručně kliknutím myši na křížek v záhlaví okna.
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmgObject.onStop (událost)
Příklad:
Zavření obrazu tlačítkem v obrazu. V tlačítku (objekt PmgButton) v události onButtonUp je skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Close("ok");

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.