Promotic

Close - metoda objektu PmgRoot

Popis:
Metoda zavře okno obrazu (odstraní z obrazovky a uvolní z paměti).
Syntaxe:
Empty Close(String sReason)
Parametry:
sReason(String) Identifikátor způsobu zavření obrazu. Tato hodnota se přenese do události PmgRoot.onPanelStopEnd do parametru pEvent.Reason.
Lze použít například v případě, kdy je obraz otevřený jako modální okno (viz Jak pracovat s modálními okny). Při zavření modálního obrazu tlačítkem "OK" se v metodě PmgRoot.Close nastaví parametr sReason například na hodnotou "ok". V události PmgRoot.onPanelStopEnd lze pak testovat tuto hodnotu a podle toho vyplnit hodnotu PmgRoot.ReturnValue.
Hodnotu tohoto identifikátoru lze také zjistit v akci oExtra.onClose zadané při otevírání obrazu. V metodě této akce je tento identifikátor dostupný v parametru oSystem.CloseReason.
Poznámka:
Metoda se provede pouze pokud je splněno oprávnění "PanelClose".

Metoda je funkční i pro Web obrazy. Tato metoda lze tedy volat například v události onButtonUp objektu PmgButton (viz Příklad).

Tato metoda se používá pouze pro speciální případy.
Bežně se okno zavře automaticky. V pracovní ploše (v objektu PmaWorkspace) se okno zavře pokud se ve stejném rámu plochy otevře jiné okno.
Nezávislé okno zase většinou zavírá uživatel ručně kliknutím myši na křížek v záhlaví okna.
Viz také:
Příklad:
Zavření obrazu tlačítkem v obrazu. V tlačítku (objekt PmgButton) v události onButtonUp je skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Close("ok");

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice