Promotic

Dy - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Výška obrazu (v pixelech).
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Long Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- PmaPanel.Dx (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nDy = oPanel.Dy;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.Dy = 800;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.