Update cookies preferences
Promotic

Dx - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Šířka obrazu (v pixelech).
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Long Dx
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Viz také:
- PmaPanel.Dy (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nDx = oPanel.Dx;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.Dx = 1200;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.