Update cookies preferences
Promotic

Dx - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Szerokość panela (w pikselach).
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Składnia:
Long Dx
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Patrz również:
- PmaPanel.Dy (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nDx = oPanel.Dx;   // Odczyt z właściwości
oPanel.Dx = 1200;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.