Promotic

ReturnValue - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Wartość wyjściowa podczas zamykania panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej właściwości dogodniejszym jest zastosowanie właściwości PmgRoot.ReturnValue.
Składnia:
Variant ReturnValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartość właściwości jest wykorzystana jako wartość zwrotna metody Pm.CreateView.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
oPanel.ReturnValue = Pm.Array1("a", "b", "c");
© MICROSYS, spol. s r.o.