Promotic

onRefresh - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po odświerzeniu panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tego zdarzenia jest lepiej zastosować zdarzenie onRefresh obiektu PmgRoot.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Period odświerzenia panela można ustawić albo globalnie w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Period odświeżania ekranów" lub (jeżeli konfigurator "PmaPanel > Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars > Period odświeżania (refresh)" jest zaznaczony) jest określony przez wywołanie metody PmgObject.Refresh lub PmaPanel.Refresh.
Patrz również:
Przykład:
Wywoła metodę projektanta Test tego obiektu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Methods.Test();
© MICROSYS, spol. s r. o.