Promotic

Vars - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Zwraca zmiennej obiektu PmgRoot w tym panelu. Patrz Zmienne Pmg obiektu.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna). Nie jest właściwym zmieniać właściwości Pmg obiektów beypośrednio zzewnątrz panela. Wewnątrz panela lepiej można zastosować metodę PmgObject.Vars.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Składnia:
Object Vars(String sName)
Parametry:
sName(String) Nazwa zmiennej (rozróżnia duże/małe litery)
Notatka:
Takie zmienne można określić w edytorze grafiki w obiekcie PmgRoot w karcie "Zmienne".
Patrz również:
- PmgObject.Vars (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Ustawienie wartości liczbowej do właściwości typu Double, Integer, Boolean, itd.
pMe.PmPanel.Vars("Numvar").Value = 100;

// Ustawienie koloru do zmiennej Colorvar typu Kolor.
pMe.PmPanel.Vars("Colorvar").Value = "#ff0000";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"

// Ustawienie czcionki do zmiennej Fontvar typu Czcionka.
pMe.PmPanel.Vars("Fontvar").Value = "PmSmallBold";

Historia:
Pm8.03.00: przestarzałe
Pm8.02.00: zmieniono na obiekt
© MICROSYS, spol. s r.o.