Promotic

ScreenY - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Współrzędna Y lewego górnego rogu panela względem do ekranu bez względu na typ panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Składnia:
Long ScreenY
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- PmaPanel.ScreenX (właściwość)
- PmaPanel.Y (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nScreenY = oPanel.ScreenY;
© MICROSYS, spol. s r.o.