Update cookies preferences
Promotic

Enabled - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Zezwolenie/zakaz użytkownikowi sterowania całym panelem.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej właściwości dogodniejszym jest zastosowanie właściwości Enabled obiektu PmgRoot.
Składnia:
Boolean Enabled
Wartości:
true - Pmg obiekt przechwytuje każde zdarzenie, które zostanie wywołane przez użytkownika (kliknięciem myszki, itd.).
false - Pmg obiekt nie przechwytuje żadnego zdarzenia, które zostanie wywołane przez użytkownika.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var bEnabled = oPanel.Enabled;   // Odczyt z właściwości
oPanel.Enabled = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.