Promotic

ViewerType - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Stwierdza, czy okno jest otwarte w aplikacji lub w przeglądarce internetowej.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej właściwości dogodniejszym jest zastosowanie właściwości PmgRoot.ClientType.
Składnia:
Long ViewerType
Wartości:
1 - Okno jest otwarte w aplikacji
2 - Okno jest otwarte w przeglądarce internetowej
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta można czytać tylko w skryptach zdarzeń Pmg obiektów. Według tej właściwości można warunkowo wykonywać algorytmy inne w aplikacji a inne w przeglądarce internetowej. Ma to sens tylko jeżeli panel jest przeznaczony do lokalnego użytkowania w aplikacji i dla Webu jako Web panele (tzn. jeżeli jest zezwolone udostępnienie do Webu w karcie "Web serwer").
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pMe.PmPanel.ViewerType == 1)
{
// algorytm dla panela lokalnego
}
else
{
// algorytm dla Webu
}
© MICROSYS, spol. s r.o.