Promotic

Arguments - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Wartość początkowa podczas otwierania panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej właściwości dogodniejszym jest zastosowanie właściwości PmgRoot.Arguments.
Składnia:
Variant Arguments
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość zostanie automatycznie ustawiona przez wywołanie metody Pm.CreateView.
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmaPanel.onOpen (zdarzenie)
- PmaPanel.ReturnValue (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var vArg = oPanel.Arguments;
© MICROSYS, spol. s r. o.