Promotic

onMousePress - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po naciśnięciu, zwolnieniu, lub po dwukrotnym kliknięciu lewego przycisku myszki jeżeli kursor myszki znajduje się w danym oknie. Czy zdarzenie zostanie wywołane naciśnięciem, zwolnienie lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki można uzyskać z parametru pEvent.Action.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (Long) Indykacja naciśnięcia lub zwolnienia przycisku.
0 - zwolnienie przycisku myszki
1 - naciśnięcie przycisku myszki
2 - dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
pEvent.X - (Long) Pozycja kursoru myszki na osi X względem do lewej górnej krawędzi Pmg obiektu (w pikselach).
pEvent.Y - (Long) Pozycja kursoru myszki na osi Y względem do lewej górnej krawędzi Pmg obiektu (w pikselach).
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Action == 0)
{
// wykonaj coś, jeżeli zostanie zwolniony przycisk myszki
if (pEvent.Ctrl)
{
// jeżeli w dodatku był naciśnięty klawisz Ctrl, wtedy wykonaj coś ponadto
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.