Promotic

onFocusOut - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po tym, kiedy panel straci fokus (panel przestaje być aktywnym).
Jeżeli okno nie posiada fokusu, wtedy może być widoczne, lecz jest nie aktywne w tym sensie, że informacje o naciśniętych klawiszach nie docierają do tego panelu. Przy stracie fokusu zazwyczaj zmienia się kolor tła nagłówka panelu (jeżeli okno posiada nagłówek).
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Uwaga: Do utraty fokusu może dojść również w przypadku, jeżeli wejdziesz do ActiveX obiektów (PmgActiveX) lub do obiektów Windows. Te obiekty prezentują okno podrzędne i przy ich aktywacji dochodzi do utraty fokusu okna nadrzędnego.
Patrz również:
- PmaPanel.Focus (właściwość)
- PmaPanel.onFocusIn (zdarzenie)
- PmgObject.onFocusOut (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("onFocusOut");
© MICROSYS, spol. s r. o.