Promotic

GetLastRefresh - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Służy do uzyskania czasu, kiedy panel ostatni raz wysłał zapytanie o dane (lokalnie lub w Webie).
Składnia:
Date GetLastRefresh()
Notatka:
W ten sposób można określić, czy dany panel jest/ nie jest aktualnie otwarty (lokalnie lub w Webie), a następnie na przykład zmienić periodu komunikacji.
Patrz również:
Przykład:
Skrypt w zdarzeniu PmaTimer.onTick ustawi periodu komunikacji w zależności od otwarcia lub zamknięcia panela "MainPanel".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nGetLastRefresh = pMe.Pm("/MainPanel").GetLastRefresh();
var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group");
var nSecRefresh = 3;   // x second
var nTimeOut = Pm.Time - (1 / 24 / 60 / 60) * nSecRefresh;

if (nTimeOut > nGetLastRefresh)
{
Pm.Debug("slow communication");
oCommGroup.UpdateRate = 5000;
}
else
{
Pm.Debug("fast communication");
oCommGroup.UpdateRate = 1000;
}

Historia:
Pm9.00.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.