Promotic

onFocusIn - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po tym, kiedy panel uzyska fokus (panel stanie się aktywnym).
Jeżeli panel posiada fokus, wtedy jest aktywny w tym sensie, że informacje o naciśniętych klawiszach docierają do tego okna. Przy uzyskaniu fokusu zazwyczaj zmienia się kolor tła nagłówka okna (jeżeli okno posiada nagłówek).
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaPanel.Focus (właściwość)
- PmaPanel.onFocusOut (zdarzenie)
- PmgObject.onFocusIn (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("onFocusIn");
© MICROSYS, spol. s r.o.