Update cookies preferences
Promotic

ScrollY - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Współrzędna Y lewego górnego rogu właściwej zawartości panela wyświetlonej w oknie panela. Przewinięcie zawartości panela w oknie panela ma sens, jeżeli panel jest większy od okna, w którym dany panel jest przeglądany. Wtedy zawartość można przesunąć przy pomocy pasków przewijania.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej właściwości dogodniejszym jest zastosowanie właściwości PmgRoot.ViewerScrollY.
Składnia:
Long ScrollY
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var nScrollY = oPanel.ScrollY;   // Odczyt z właściwości
oPanel.ScrollY = 400;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.