Update cookies preferences
Promotic

PrintToBmp - metoda obiektu PmaPanel

Opis:
Zapis panela lub jego części do pliku *.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna). Patrz PmaPanel.Print, PmgRoot.Print.
Składnia:
Boolean PrintToBmp(String sFile, [String sOptions], [String sParams])
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką (*.bmp, *.png, *.jpg, *.gif lub *.tif). Rozszerzenie pliku określa format zapisu.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sOptions[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry definiująca sposób wydruku (wycinek, itd.).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie zapisany cały panel z ustawieniem domyślnym.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "x:0;y:0;dx:300;dy:200;".
"x:nnn;" (opcjonalne) - Pozycja x lewego górnego rogu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"y:nnn;" (opcjonalne) - Pozycja y lewego górnego rogu wycinku (w pikselach, domyślnie 0).
"dx:nnn;" (opcjonalne) - Wielkość x wycinku (domyślnie: cały panel) (w pikselach).
"dy:nnn;" (opcjonalne) - Wielkość y wycinku (domyślnie: cały panel) (w pikselach).
sParams[opcjonalne] (String) Umożliwia ustawienie wartości parametrów obiektu PmgRoot.
Parametr ten jest potem dostępny w konfiguratorach panela przy pomocy Makro wyrażenie $.par oraz w skrypcie przy pomocy metody GetPar.
Każdy poszczególny parametr jest tworzony identyfikatorem (nazwa) i wartością.
Składnia: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Patrz również: Parametry Pmg obiektu.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli panel został zapisany z powodzeniem
false - W innym przypadku
Notatka:
Jeżeli metoda ta zostanie wywołana nad panelem, który nie jest otwarty, wtedy panel zostanie otwarty niewidzialnie i po wydruku zostanie zamknięty. Przy takim otwarciu nie są wywołane zdarzenia onOpen oraz onClose.
Uwaga! Okienne Pmg obiekty nie muszą zawsze zostać poprawnie wyświetlone (np. obiekt PmgVideo w trybie odtwarzania Multimedialne), ponieważ nie zdążą się na czas wytworzyć lub wczytać danych.
Charakterystyka trzech podstawowych formatów graficznych:
*.bmp - Zupełnie bez kompresji. Pliki są największe ze wszystkich formatów.
*.png - Kompresja bezstratna. Obrazek jest identyczny z oryginałem. Plik jest znacząco mniejszy (zalecany format).
*.jpg - Kompresja stratna. Obrazek nie jest już identyczny z oryginałem lecz pliki są najmniejsze z dostępnych formatów.


Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
Zapis całego panela do pliku test.bmp:
Zapis całego panela do pliku test.bmp:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim b
b = pMe.Pm("/panel").PrintToBmp("#appres:test.bmp")
Przykład2:
Zapis wycinka części panela do pliku test.png, gdzie wycinek rozpoczyna się na pozycji 100,100 a jego wielkość wynosi 300,200:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim b
b = pMe.Pm("/panel").PrintToBmp("#appres:test.png", "x:100;y:100;dx:300;dy:200;")
© MICROSYS, spol. s r.o.