Promotic

Title - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Nazwa panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tej właściwości dogodniejszym jest zastosowanie właściwości PmgRoot.ViewerTitle.
Składnia:
String Title
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Tytuł panela" tego obiektu.
Patrz również:
- PmgRoot.ViewerTitle (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var sTitle = oPanel.Title;   // Odczyt z właściwości
oPanel.Title = "Title panel";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.