Update cookies preferences
Promotic

Focus - właściwość obiektu PmaPanel

Opis:
Ustawia/stwierdza czy okno posiada fokus.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Składnia:
Boolean Focus
Wartości:
true - okno posiada fokus
false - okno nie posiada fokus
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
W SO Windows może w danej chwili być tylko jedno okno aktywne (okno, które posiada fokus). To okno jako jedyne przyjmuje informacje od myszki i klawiatury. Takie okno można standardowo rozpoznać w ten sposób, że nagłówka okna (jeżeli istnieje) posiada niebieskie tło, podczas gdy reszta okien posiada w nagłówku okna szare tło.
Patrz również:
- PmaPanel.Visible (właściwość)
- PmaPanel.onFocusIn (zdarzenie)
- PmaPanel.onFocusOut (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var bEnabled = oPanel.Focus;   // Odczyt z właściwości
oPanel.Focus = true;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.