Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Focus - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Nastaví/zjišťuje, zda okno má fokus.

Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.

Syntaxe:
Boolean Focus
Volání:
oPanel.Focus = true
Hodnoty:
true - okno má fokus
false - okno nemá fokus
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. V OS Windows může být v daném okamžiku pouze jedno aktivní okno (okno, které má fokus). Toto okno jako jediné přijímá podněty od myši a klávesnice. Okno, které má fokus, se standardně pozná tak, že záhlaví tohoto okna (pokud je) má modré pozadí, zatímco ostatní okna mají v záhlaví šedé pozadí.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice