Update cookies preferences
Promotic

Focus - vlastnost objektu PmaPanel

Popis:
Nastaví/zjišťuje, zda okno má fokus.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Syntaxe:
Boolean Focus
Hodnoty:
true - okno má fokus
false - okno nemá fokus
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
V OS Windows může být v daném okamžiku pouze jedno aktivní okno (okno, které má fokus). Toto okno jako jediné přijímá podněty od myši a klávesnice. Okno, které má fokus, se standardně pozná tak, že záhlaví okna (pokud je) má modré pozadí, zatímco ostatní okna mají v záhlaví okna šedé pozadí.
Viz také:
- PmaPanel.Visible (vlastnost)
- PmaPanel.onFocusIn (událost)
- PmaPanel.onFocusOut (událost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel");
var bEnabled = oPanel.Focus;   // Čtení z vlastnosti
oPanel.Focus = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.