Promotic

onKeyPress - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána u aktivního obrazu po stisknutí nebo puštění libovolné klávesy.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Action - (Long) [pro čtení] Indikace stisknutí nebo puštění klávesy.
0 - puštění klávesy
1 - stisknutí klávesy
pEvent.Code - (Long) [pro čtení] Kód stisknuté klávesy. V případě ANSI znaku je hodnota shodná s kódem znaku, ostatní kódy viz Konstanty kláves.
Pro konverzi tohoto číselného kódu na String lze použít metodu Pm.StringCodeFrom.
pEvent.Ctrl - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [pro čtení] Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost má stejné parametry jako událost PmaRoot.onKeyPress nebo událost PmgObject.onKeyPress.
Viz také:
- PmaRoot.onKeyPress (událost)
- PmaKey (objekt)
Příklad:
Příklad obsahu události. Zde se definují 'horké' klávesy pro zhasnutí tohoto obrazu a jinou akci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Action == 1 && pEvent.Ctrl)
{
switch (pEvent.Code)
{
case 67:   // Klávesa C
// Zavření tohoto obrazu
pMe.Close();
break;
case 66:   // Klávesa B
// Nějaká jiná akce
break;
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.