Promotic

onRefresh - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána po překreslení obrazu.
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Místo této události je lepší použít událost onRefresh objektu PmgRoot.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Perioda překreslení obrazu lze nastavit buď globálně v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > Perioda časovače obrazů" nebo (pokud konfigurátor " > Nastavení výchozích hodnot sFramePars > Perioda obnovování (refresh)" je zatržen) je dána voláním metody PmgObject.Refresh nebo PmaPanel.Refresh.
Viz také:
Příklad:
Zavolá metodu projektanta Test tohoto objektu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Methods.Test();
© MICROSYS, spol. s r.o.