Update cookies preferences
Promotic

onFocusOut - událost objektu PmaPanel

Popis:
Událost je vyvolána poté, co obraz ztratí fokus (obraz přestane být aktivním).
Pokud okno nemá fokus, pak může být vidět ale je neaktivní v tom smyslu, že informace o stisknuté klávese nejde do tohoto okna. Při ztrátě fokusu se obvykle změní barva pozadí záhlaví okna (pokud okno má záhlaví).
Tato metoda/vlastnost/událost je zastaralá a je funkční pouze pokud konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) a současně pokud konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu" NENÍ nastaven.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaPanel objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Upozornění: Ke ztrátě fokusu může dojít také, pokud vstoupíte do ActiveX objektů (PmgActiveX) nebo do Windows objektů. Tyto objekty představují podokno a při jejich aktivaci dojde ke ztrátě fokusu nadřazeného okna.
Viz také:
- PmaPanel.Focus (vlastnost)
- PmaPanel.onFocusIn (událost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("onFocusOut");
© MICROSYS, spol. s r.o.