Promotic

onClose - zdarzenie obiektu PmaPanel

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zamknięciu panela.
Ta metoda/właściwość/zdarzenie jest przestarzałe i działa tylko jeżeli konfigurator "Poziom integracji przeglądarki panela i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) a jednocześnie jeżeli konfigurator "Zezwól wielokrotne otwarcie lokalnego panela" NIE ZOSTAŁ ustawiony .
Zamiast tego zdarzenia jest lepiej zastosować zdarzenie PmgRoot.onPanelStopEnd.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaPanel obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaPanel.onOpen (zdarzenie)
- PmaPanel.ReturnValue (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateRate = 5000;
© MICROSYS, spol. s r.o.