Promotic

Time - właściwość obiektu Pm

Opis:
Czas systemowy komputera
Składnia:
Date Time
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Czas występuje z dokładnoscią do milisekund (10 ms w SO Windows).

Przy pomocy niniejszej właściwości można również ustawić czas (jeżeli jest w SO Windows zalogowany użytkownik posiada uprawnienie do zmiany czasu).
Nie zalecamy jednak zbyt częstego ustawiania czasu.
Jeżeli poprzez ustawienie dojdzie do większej zmiany czasu niż 5 sekund, wtedy zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onTimeChange.

Ta właściwość działa i w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Właściwość ta działa także w Web panelach. W przypadku Web panele ta właściwość jest tylko do odczytu.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var t = Pm.Time;
Przesunięcie czasu o 1 godzinę do przodu:
Najpierw zostanie odczytany czas bieżący, do niego zostanie doliczona 1 godzina (typ danych Date w rzeczywistości liczba rzeczywista gdzie wartość 1.0 oznacza 1 dzień) i wynik zostanie zapisany i tym samym dojdzie do zmiany czasu w komputerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Time += 1.0 / 24.0;
Wartość czasu bez daty:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tTime = Pm.Time - Pm.GetDateOf(45, 0);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- Time
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.