Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Time - właściwość obiektu Pm

Opis:
Czas systemowy komputera
Składnia:
Date Time
Wołanie:
t = Pm.Time
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Czas występuje z dokładnoscią do milisekund (10 ms w SO Windows).
 
Przy pomocy niniejszej właściwości można również ustawić czas (jeżeli jest w SO Windows zalogowany użytkownik posiada uprawnienie do zmiany czasu).

Nie zalecamy jednak zbyt częstego ustawiania czasu.

Jeżeli poprzez ustawienie dojdzie do większej zmiany czasu niż 5 sekund, wtedy zostanie wywołane zdarzenie PmaRoot.onTimeChange.

 
Ta właściwość działa i w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Właściwość ta działa także w Web panelach. W przypadku Web panele ta właściwość jest tylko do odczytu.

Przykład:
Przesunięcie czasu o 1 godzinę do przodu. Najpierw zostanie odczytany czas bieżący, do niego zostanie doliczona 1 godzina (typ danych Date w rzeczywistości liczba rzeczywista gdzie wartość 1.0 oznacza 1 dzień) i wynik zostanie zapisany i tym samym dojdzie do zmiany czasu w komputerze.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Time += 1.0 / 24.0;
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- Time
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice