Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WndEditUsers - metoda obiektu Pm

Opis:
Wyświetli okno do edycji użytkowników.
Składnia:
Empty WndEditUsers([String sParams])
Wołanie:
Pm.WndEditUsers
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry definiujących sposób wyświetlenia okna. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "users:L_TOM,L_ALAN;groups:^$ADMIN;add:$ANY;delete:$ANY;edit:$ANY;".
"users:sss;" (opcjonalne) - Lista użytkowników (ich identyfikatorów) oddzielonych przecinkiem ','. Służy do definicji użytkowników, którz zostaną wyświetleni w oknie edycyjnym. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostaną wyświetleni wszyscy użytkownicy.
users:user1,user2,...,userN; - Jeżeli lista rozpoczyna się bezpośrednio użytkownikiem, wtedy lista zawiera wsyzstkich użytkowników, którzy będą wyświetleni w oknie.
users:^user1,user2,...,userN; - Jeżeli na początku listy występuje znak daszka '^', wtedy lista zawiera wszystkich użytkowników, którzy nie zostaną wyświetleni w oknie.
"groups:sss;" (opcjonalne) - Lista grup (ich identyfikatorów) oddzielonych przecinkiem ','. Służy do definicji grup, które zostaną wyświetlone w oknie edycyjnym do przyszeregowywania użytkowników do grup. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostaną wyświetlone wszystkie grupy użytkowników.
groups:group1,group2,...,groupN; - Jeżeli lista rozpoczyna się bezpośrednio nazwą grupy, wtedy lista zawiera wszystkie grupy, które będą wyświetlone w oknie.
groups:^group1,group2,...,groupN; - Jeżeli na początku listy występuje znak daszka '^', wtedy lista zawiera wszystkie grupy, które nie zostaną wyświetlone w oknie.
"add:sss;" (opcjonalne) - Umożliwia zezwolenie/zakazanie dodawania nowych użytkowników lokalnych/sieciowych.
add:$ANY; - (domyślnie) Można dodawać zarówno lokalnych jak i sieciowych użytkowników.
add:$ANY_LOCAL; - Można dodawać tylko użytkowników lokalnych.
add:$ANY_NET; - Można dodawać tylko użytkowników sieciowych.
add:; - Nie można dodawać żadnych użytkowników.
"edit:sss;" (opcjonalne) - Umożliwia zezwolenie/zakazanie edycji istniejących użytkowników lokalnych/sieciowych.
edit:$ANY; - (domyślnie) Można edytować użytkowników lokalnych i sieciowych.
edit:; - Nie można edytować żadnych użuytkowników.
"delete:sss;" (opcjonalne) - Umożliwia zezwolenie/zakazanie usuwania istniejących użytkowników lokalnych/sieciowych (domyślnie $ANY).
delete:$ANY; - Można usuwać użytkowników lokalnych i sieciowych.
delete:; - Nie można usuwać żadnych użuytkowników.
Notatka:
Przed właściwym otwarciem tego okna edycji dojdzie do sprawdzenia, czy bieżąco zalogowany użytkownika posiada wystarczające uprawnienia do edycji użytkowników. Uwierzytelnienie zostanie przprowadzone obliczeniem uprawnienia PmaRoot > Uprawnienia > EditUsers.

Okno jest oknem modalnym z zakładką Użytkownicy.

Uruchomiona aplikacja nie zapisuje zmian do pliku Aplikacja.pra, dlatego dane użytkowników w uruchomionej aplikacji są zapisywane do pliku Aplikacja.ini.

 
Metoda ta nie działa w Web panelach. Metoda ta działa dla paneli lokalnych z ustawieniem integracji panela oraz lokalnej aplikacji: client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmaPanel i obiektu Pm (panel lokalny JavaScript).
Przykład1:
Wyświetli okno do edycji użytkowników z wyeliminowaniem wyświetlenia użytkowników L_ADMIN oraz L_MANAGER. Do zaszeregowywania użytkowników do grup wyeliminować zastosowanie grupy $ADMIN.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndEditUsers("users:^L_ADMIN,L_MANAGER;groups:^$ADMIN;");
Przykład2:
Wyświetli okno do edycji użytkowników z wyeliminowaniem możliwości dodawania i usuwania użytkowników. Edycja istniejących użytkowników jest możliwa.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WndEditUsers("add:;delete:;");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndEditUsers
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice