Update cookies preferences
Promotic

AppName - właściwość obiektu Pm

Opis:
Nazwa aplikacji PROMOTIC (nazwa pliku Aplikacja.pra bez ścieżki do pliku i bez rozszerzenia).
Składnia:
String AppName
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Patrz również:
- Pm.AppFullName (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sAppName = Pm.AppName;   // Odczyt z właściwości
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- AppName
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.