Promotic

DirCreate - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy folder plików.
Składnia:
Boolean DirCreate(String sDir)
Parametry:
sDir(String) Ścieżka względna lub bezwzględna oraz nazwa foldera, który ma zostać wytworzony.
Jeżeli jest wprowadzona ścieżka względna, wtedy punktem odniesienia jest folder bieżącej aplikacji.
 
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.DirCreate("#data:Kociol1");
Pm.DirCreate("C:/Data/Kociol1");
Pm.DirCreate("C:\\\\Data\\\\Kociol1");
Przykład2:
Jeżeli folder Kociol1 nie istnieje, wtedy zostanie wytworzony.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (! Pm.DirExist("#data:Kociol1"))
{
Pm.DirCreate("#data:Kociol1");
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirCreate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.