Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DirCreate - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy folder (katalog).
Składnia:
Boolean DirCreate(String sDir)
Wołanie:
Pm.DirCreate sDir
Parametry:
sDir(String) Ścieżka względna lub bezwzględna oraz nazwa foldera, który ma zostać wytworzony.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Jeżeli jest wprowadzona ścieżka względna, wtedy punktem odniesienia jest folder bieżącej aplikacji.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.DirCreate("#data:Kociol1");
Pm.DirCreate("C:/Data/Kociol1");
Pm.DirCreate("C:\\Data\\Kociol1");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirCreate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice