Update cookies preferences
Promotic

ColorRgb - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca kolor przez wprowadzenie trzech składników RGB.
Składnia:
String ColorRgb(Long nRed, Long nGreen, Long nBlue)
Parametry:
nRed(Long) Liczba w przedziale 0-255. Czerwony składnik koloru.
nGreen(Long) Liczba w przedziale 0-255. Zielony składnik koloru.
nBlue(Long) Liczba w przedziale 0-255. Niebieski składnik koloru.
Wartość zwrotna:
Zwraca wartość koloru jako RGB String w formie "#RRGGBB".
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Wytworzenie koloru żółtego (łańcuch "#ffff00") ze składnikami RGB (255, 255, 0).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sColor = Pm.ColorRgb(255, 255, 0);

Historia:
Pm8.01.01: Dostępne dla Web paneli.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- ColorRgb
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.