Promotic

GetRtLangs - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca listę wszystkich narodowych języków wspieranych w aplikacji. Patrz PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki.
Lista jest zwłaszcza dogodna dła Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list). Umożliwia wygodne wytwarzanie oferty dla użytkownika w celu przełączenia języka aplikacji w trybie runtime.
Składnia:
Variant GetRtLangs(String sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatkowe parametry do określenia formatu danych wyjściowych Dane są tutaj w formacie KeyVal.
"what:xx;" (obowiązkowe) - Określa format danych wyjściowych. Na przykład "what:idlist;".
"what:idlist;" - Zwraca listę identyfikatorów języków narodowych w formie łańcucha tekstowego (separator jest przecinek ',').
"what:idtitlearray;" - Zwraca listę identyfikatorów języków narodowych jako tablica 2-wymiarowa, dogodnej do wyświetlenia oferty przy pomocy Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list). Każdy wiersz przedstawia jeden język narodowy. Kolumna przedstawia identyfikator i lokalizowaną nazwę języka.
Wartość zwrotna:
Lista wyjściowa jest dostępna albo w formie łańcucha tekstowego lub tablica 2-wymiarowa.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Wyświetli oferty z listą wszystkich języków narodowych.
W zmiennej sLang znajdzie się:
- łańcuch z identyfikatorem wybranego języka narodowego (np. "pl", "en" ..., patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych)
- lub pusty łańcuch jeżeli użytkownik nie dokonał wyboru (jeżeli Cofnij).
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var sLang = ev.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(sLang))
{
Pm.RtLang = sLang;
}
}
}

var aLangs = Pm.GetRtLangs("what:idtitlearray;");
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/list", "autoselect:0;grid:1;title:Selection;", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.list = aLangs;
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.02: Dostępne dla Web paneli.
Pm8.02.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetRtLangs
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.