Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetRtLangs - metoda obiektu Pm

Opis:
Metoda umożliwia uzyskanie listy wszysktich języków narodowych jednocześnie wspieranych w uruchomionej aplikacji, patrz PmRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki. Lista jest zwłaszcza dogodna do wyświetlenia oferty przy pomocy metody SelectionDialog. Umożliwia wygodne wytwarzanie oferty dla użytkownika w celu przełączenia języka aplikacji w trybie runtime.
Składnia:
GetRtLangs(sParams As String) As Variant
Wołanie:
data = Pm.GetRtLangs(sParams)
Parametry:
sParams(String) Dodatkowe parametry do określenia formatu danych wyjściowych
"what:xx;" (opcjonalne) - Określa format danych wyjściowych. Na przykład "what:idlist;".
"what:idlist;" - Zwraca listę identyfikatorów języków narodowych w formie łańcucha (separatorem jest przecinek ',').
"what:idtitlearray;" - Zwraca listę identyfikatorów języków narodowych w formie tablicy 2-wymiarowej, dogodnej do wyświetlenia oferty przy pomocy SelectionDialog. Każdy wiersz przedstawia jeden język narodowy. Kolumna przedstawia identyfikator i lokalizowaną nazwę języka.
Wartość zwrotna:
Lista wyjściowa jest dostępna albo w formie łańcucha, albo w formie tablicy 2-wymiarowej
Notatka:
Metoda ta na razie nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Wyświetlenie oferty z listą wszystkich języków narodowych. W zmiennej lang znajdzie się łańcuch z identyfikatorem wybranego języka narodowego lub pusty łańcuch, jeżeli użytkownik nie dokonał wyboru (Cofnij).
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim a, lang
a = Pm.GetRtLangs("what:idtitlearray;")
lang = Pm.SelectionDialog(a, Pm.RtLang, "Wybór języka narodowego", 0)
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetRtLangs
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice