Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DecryptText - metoda obiektu Pm

Opis:
Dekodowanie tekstu zakodowanego przy pomocy metody Pm.EncryptText.
Składnia:
String DecryptText(String sText, String sSeed)
Wołanie:
s = Pm.DecryptText(sEncrypted, sSeed)
Parametry:
sText(String) Tekst, który ma zostać zdekodowany
sSeed(String) Ziarnko zastosowane do zakodowania tekstu
Notatka:
Do zdekodowania jest konieczna znajomość ziarnka zastosowanego podczas zakodowania.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Wczytanie i dekodowanie hasła z pliku "ini":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxtCode = Pm.IniFileRead("#cfg:data.ini", "hasła", "Hasło1", "");
var sTextDecode = Pm.DecryptText(sTxtCode, "bflmpsvz");
Przykład2:
Zakodowanie łańcucha oraz jeko zdekodowanie wg określoneko ziarnka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt = " + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt = " + sTextDecrypt);

Historia:
Pm8.03.25: Teraz działają również w JavaScript oraz Web panelach.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DecryptText
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice