Promotic

DecryptText - metoda obiektu Pm

Opis:
Dekodowanie tekstu zakodowanego przy pomocy metody Pm.EncryptText.
Składnia:
String DecryptText(String sText, String sSeed)
Parametry:
sText(String) Tekst, który ma zostać zdekodowany
sSeed(String) Ziarnko zastosowane do zakodowania tekstu
Notatka:
Do zdekodowania jest konieczna znajomość ziarnka zastosowanego podczas zakodowania.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Odczyt i dekodowanie hasła z pliku "ini":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxtCode = Pm.IniFileRead("#cfg:data.ini", "hasła", "Hasło1", "");
var sTextDecode = Pm.DecryptText(sTxtCode, "bflmpsvz");
Przykład2:
Zakodowanie łańcucha oraz jeko zdekodowanie według określoneko ziarnka.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = "Hello";
var sTextDecrypt;
var sTextEncrypt = Pm.EncryptText(sTxt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextEncrypt=" + sTextEncrypt);

sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTextEncrypt, "bflmpsvz");
Pm.Debug("TextDecrypt=" + sTextDecrypt);
Zabezpieczone uruchomienie aplikacji tylko przy użyciu określonego numeru licencji runtime:
Specyficzny numer licencji (7763) jest używany jako część ziarna do zaszyfrowania tekstu przechowywanego w pliku.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTextEncrypt = Pm.EncryptText("Hello!", "bflmpsvz_7763");
Pm.FileTextWrite("#cfg:Licence.key", sTextEncrypt, "charset:utf-8;");
W aplikacji w zdarzeniu onAppStartBegin znajduje się skrypt, który odczytuje zawartość pliku i wykorzystuje wykryty numer licencji do odszyfrowania i porównania zawartości.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sTxt = Pm.FileTextRead("#cfg:Licence.key", 2);
var sSeed = "bflmpsvz_" + Pm.LicenceInfo(0);
var sTextDecrypt = Pm.DecryptText(sTxt, sSeed);
if (sTextDecrypt ! "Hello!")
{
Pm.MessageBox("Err", "Licence error!", 0x0);
Pm.AppStop(0);
}

Historia:
Pm9.00.14: Usunięty błąd: W Web panelu metoda ta nie działała dla niektórych wartości sSeed.
Pm8.03.25: Teraz działa również dla JavaScript oraz Web panele.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DecryptText
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.