Update cookies preferences
Promotic

StringCmp - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca wynik porównania dwu łańcuchów.
Składnia:
Long StringCmp(String sString1, String sString2, [String sParams])
Parametry:
sString1(String) Pierwszy porównywany łańcuch.
sString2(String) Drugi porównywany łańcuch.
sParams[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry porównywania. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład mode:begin;ic:0;
mode:s;
mode:full; (domyślnie) - Porównuje się, czy oba całe łańcuchy są identyczne. Jeżeli różnią się długością, wtedy nie mogą być zgodne.
mode:begin; - Porównuje się, czy początek pierwszego łańcucha jest zgodny z drugim całym łańcuchem. To znaczy, że łańcuch sString1 rozpoczyna się łańcuchem sString2.
mode:in; - Sprawdzane jest, czy cały drugi łańcuch jest zawarty w pierwszym łańcuchu.
mode:system; - Porównuje czy pierwszy łańcuch jest mniejszy/zgodny/większy niż drugi łańcuch. Łańcuchy są porównywane systematycznie. Ustawienia języka aplikacji nie są brane pod uwagę, tzn. wynik porównania będzie taki sam we wszystkich językach aplikacji. Ta funkcja jest używana głównie do sortowania.
mode:locale; - Porównuje czy pierwszy łańcuch jest mniejszy/zgodny/większy niż drugi łańcuch. Łańcuch są porównywane lokalnie. Uwzględniane są ustawienia języka aplikacji, tzn. wynik porównania może być różny w różnych językach aplikacji. Ta funkcja jest używana głównie do sortowania.
ic:n; - (IgnoreCase)
ic:0; (domyślnie) - rozróżnia duże/małe litery
ic:1; - nierozróżnia duże/małe litery
Wartość zwrotna:
- dla mode:full; lub mode:begin;
0 - sString1 różni się od sString2
1 - sString1 jest równy sString2
- dla mode:in;
0 - sString1 nie zawiera sString2
1 - sString1 zawiera sString2
- dla mode:system; lub mode:locale;
-1 - sString1 jest mniejsze niż sString2
0 - sString1 jest równy sString2
1 - sString1 jest większy od sString2
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows 10");   // nRes zawiera 1
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows");   // nRes zawiera 0
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "Windows", "mode:begin;");   // nRes zawiera 1
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;");   // nRes zawiera 0
nRes = Pm.StringCmp("WINDOWS 10", "Windows", "mode:begin;ic:1;");   // nRes zawiera 1
nRes = Pm.StringCmp("Windows 10", "10", "mode:in;");   // nRes zawiera 1

Historia:
Pm9.00.22: Nowa opcja mode:in; umożliwia stwierdzenie, czy pierwszy łańcuch zawiera drugi łańcuch.
Pm9.00.18: Nowe opcje mode:system; oraz mode:locale; umożliwiający porównanie łańcuchów (mniejszy/zgodny/większy) systemowo lub lokalnie.
Pm8.02.06: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- StringCmp
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.