Promotic

WDogRefresh - metoda obiektu Pm

Opis:
Odświeżenie licznika oprogramowania WatchDog.
Składnia:
Empty WDogRefresh(Long nProgram, Long nCounter)
Parametry:
nProgram(Long) Numer aplikacji (od 1 do 5) w PmWatchDog.ini
nCounter(Long) Wartość, na którą zostanie ustawiony licznik WatchDog
Notatka:
WatchDog.exe jest programem użytkowym, który może strzec aż do 5 aplikacji. Każda z tych aplikacji może mieć w programie użytkowym WatchDog ustawiony swój licznik. WatchDog periodycznie obniża wartość tych liczników (dekrementuje o wartość 1). Jeżeli niektóry z liczników osiągnie wartość 0, wtedy WatchDog zakłada, że aplikacja stoi (aplikacja zawiesiła się, ktoś aplikację wyłączył, itd.) i ponownie ją uruchomi (lub zrestartuje cały SO Windows).
Żeby WatchDog nie restartował aplikacji PROMOTIC, aplikacja ta musi regularnie wywoływać metodę WDogRefresh. W ten sposób aplikacja ustawi swój licznik w oprogramowaniu WatchDog na wartość nCounter. Wartość nCounter musi być tak duża, żeby WatchDog nie wyzerował łicznika preźdzej, niż aplikacja ponownie wywoła metodę WDogRefresh.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
W konfiguracji PmWDog.ini w sekcji [Global] jest ustawione w kluczu: Period=1000 (tzn. WatchDog będzie dekrementować liczniki co 1000 ms), oraz w sekcji [Program1] jest określona bieżąca aplikacja. Wtedy ta aplikacja będzie co 10 sekund (np. w obiekcie PmaTimer) wywoływać metodę:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.WDogRefresh(1, 20);
W ten sposób co 10 sekund zostanie ustawiony licznik programu1 na wartość 20. Natomiast WatchDog będzie wartość co sekundę obniżać. Jeżeli aplikacja "zawiesi się", wtedy WatchDog do 20 sekund wykonałby jej ponowny restart.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WDogRefresh
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.