Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WDogRefresh - metoda objektu Pm

Popis:
Obnovení čítače programu WatchDog.
Syntaxe:
WDogRefresh(nProgram As Long, nCounter As Long)
Volání:
Pm.WDogRefresh nProgram, nCounter
Parametry:
nProgram(Long) Číslo této aplikace (od 1 do 5) v PmWatchDog.ini
nCounter(Long) Hodnota, na kterou se nastaví WatchDog čítač
Poznámka:

WatchDog.exe je program, který hlídá až 5 aplikací. Každá tato aplikace může mít v programu WatchDog nastaven svůj čítač. WatchDog tyto čítače v pravidelném intervalu dekrementuje (snižuje o hodnotu 1). Pokud některý čítač dosáhne hodnoty 0, pak WatchDog předpokládá, že aplikace stojí (aplikace se "zasekla", někdo ji ukončil, atd.) a znovu ji restartuje (nebo restartuje celý OS Windows).

Aby WatchDog PROMOTIC aplikaci nerestartoval, musí tato aplikace pravidelně volat metodu WDogRefresh. Takto aplikace nastaví svůj čítač v programu WatchDog na hodnotu nCounter. Hodnota nCounter musí být tak velká, aby WatchDog čítač neznuloval dřív, než aplikace znovu zavolá metodu WDogRefresh.

 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
V konfiguraci PmWDog.ini je nastaveno v sekci [Global] klíč: Period=1000 (tzn. WatchDog bude dekrementovat čítače každých 1000 ms), a v sekci [Program1] je specifikována tato aplikace. Potom tato aplikace bude volat každých 10 sekund (např. v objektu PmTimer) metodu:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WDogRefresh 1, 20
Tímto se každých 10 sekund nastaví čítač programu1 na 20. WatchDog tuto hodnotu bude každou sekundu snižovat. Pokud by se aplikace "zasekla", pak by ji WatchDog do 20 sekund restartoval.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WDogRefresh
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice