Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileGetLength - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací velikost souboru (v bajtech).
Syntaxe:
FileGetLength(sFile As String) As Long
Volání:
n = Pm.FileGetLength(sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou. Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně vzhledem k souborové složce aplikace.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Vrácená hodnota:
Vrací délku souboru (v bajtech). Pokud metoda selže, pak vrací hodnotu 0.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim FileSize
FileSize = Pm.FileGetLength("#data:file.txt")
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLength
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice