Update cookies preferences
Promotic

FileGetLength - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací velikost souboru (v bajtech).
Syntaxe:
Long FileGetLength(String sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
Vrací velikost souboru (v bajtech). Pokud metoda selže, pak vrací hodnotu 0.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var FileSize = Pm.FileGetLength("#data:file.txt");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileGetLength
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.