Promotic

Trunc - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací celou část čísla (odstraní desetinné cifry).
Syntaxe:
Double Trunc(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Číslo.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Tato metoda se chová stejně jako metoda Pm.Floor pro kladná čísla a jako metoda Pm.Ceil pro záporná čísla.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n;
n = Pm.Trunc(3.14);   // Vrací 3
n = Pm.Trunc(-3.14);   // Vrací -3
n = Pm.Trunc(0.04);   // Vrací 0
n = Pm.Trunc(-0.04);   // Vrací 0
n = Pm.Trunc(7);   // Vrací 7
n = Pm.Trunc(-7);   // Vrací -7

Historie:
Pm8.03.26: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- Trunc
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.