Update cookies preferences
Promotic

RtLang - vlastnost objektu Pm

Popis:
Jazyková verze runtime aplikace.
Syntaxe:
String RtLang
Hodnoty:
Vlastnost vrací nebo nastavuje textový identifikátor jazyka (např. "en", "cs" ...). Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime" objektu PmaRoot.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Hodnota této vlastnosti ovlivňuje vybírání textu pomocí Makro výraz $.text.

Pokud se provádí změna jazykové verze v runtime zápisem do této vlastnosti, pak by se změna měla provádět v události PmaRoot.onAppStartBegin.

Pokud se zapíše do vlastnosti později v průběhu startu nebo běhu aplikace, pak některé části PROMOTIC nemusí změnu jazyka reflektovat. Například již otevřený obraz automaticky nezmění své texty - je nutno otevřít ho znovu.
V tomto případě je proto vhodné po nastavení této vlastnosti volat metodu Pm.RestartGui. Viz Příklad3.

Při změně jazyka se automaticky znovu vytvoří paleta písem, takže obraz při příštím otevření bude používat příslušné nové písma.
Příklad1:
Zjistí právě aktivní jazyk
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Language=" + Pm.RtLang);
Příklad2:
Příkaz v události PmaRoot.onAppStartBegin, který po spuštění aplikace nastaví jazyk podle hodnoty zadané v souboru config.ini (sekce [runtime], klíč rtlanguage)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLang = Pm.IniFileRead("#cfg:config.ini", "runtime", "rtlanguage", "en");
Příklad3:
Změní jazyk aplikace a znovu otevře všechna okna tak, aby se změna jazyka projevila ve vizualizaci
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLang = "en";
Pm.RestartGui();
Příklad4:
Přepnutí jazyka aplikace na jazyk uživatele v OS Windows:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLang = Pm.GetSystemInfo("win.lang", "");

Historie:
Pm9.00.02: pro Web obrazy zprovozněn i zápis
Pm8.01.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLang
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.