Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RtLang - vlastnost objektu Pm

Popis:
Jazyková verze runtime aplikace.
Syntaxe:
RtLang As String
Volání:
s = Pm.RtLang
Hodnoty:
Vrací/nastavuje textový identifikátor jazyka (např. "en", "cs" ...). Viz Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime" objektu PmRoot.

Hodnota této vlastnosti ovlivňuje vybírání textu pomocí Makro výraz $.text.

Pokud se provádí změna jazykové verze v runtime módu zápisem do této vlastnosti, pak by se změna měla provádět v události PmRoot.onAppStartBegin. Pokud se zapíše do vlastnosti později v průběhu startu nebo běhu aplikace, pak některé části PROMOTIC nemusí změnu jazyka reflektovat. Například již otevřený obraz automaticky nezmění své texty - je potřeba ho znovu otevřít. Paleta písem se automaticky znovu vytvoří při změně jazyka, takže obraz při příštím otevření bude používat příslušné nové písmo.

 
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší. Pro Web obrazy je tato vlastnost jen pro čtení.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("Language=" + Pm.RtLang);
Příklad2:
Příkaz v události PmRoot.onAppStartBegin, který vyčte jazyk runtime ze souboru config.ini, ze sekce runtime položku rtlanguage a vyčtenou hodnotu pak zapíše do RtLang.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.RtLang = Pm.IniFileRead("config.ini", "runtime", "rtlanguage", "en", 8)  '4=vbSingle, 8=vbString, ...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- RtLang
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice