Update cookies preferences
Promotic

Floor - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací největší celé číslo, které je menší nebo rovno zadanému číslu.
Syntaxe:
Double Floor(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Číslo.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var n;
n = Pm.Floor(3.14);   // Vrací 3
n = Pm.Floor(-3.14);   // Vrací -4
n = Pm.Floor(0.04);   // Vrací 0
n = Pm.Floor(-0.04);   // Vrací -1
n = Pm.Floor(7);   // Vrací 7
n = Pm.Floor(-7);   // Vrací -7

Historie:
Pm8.03.26: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Floor
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.