Promotic

ClockStop - metoda objektu Pm

Popis:
Zastavení časových stopek a zápis uběhlého času.
Syntaxe:
Double ClockStop([Double fClock])
Parametry:
fClock[nepovinné] (Double) Zapamatovaná hodnota vrácená předchozím voláním metody Pm.ClockStart v případě lokálního měření času. Pokud parametr není uveden, pak se předpokládá globální měření času s hodnotou kterou si pamatuje vnitřně systém PROMOTIC.
Poznámka:
Metoda slouží k zastavení časových stopek spuštěných metodou Pm.ClockStart. Vrací délku změřeného časového rozpětí v sekundách s přesností na mikrosekundy. V případě globálního měření navíc automaticky vypíše délku změřeného úseku do položky Debug INFO systému.

Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ClockStart();
// ...
Pm.ClockStop();
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nClock, nTime;
nClock = Pm.ClockStart(true);
// ...
nTime = Pm.ClockStop(nClock);
Pm.Debug("Time=" + nTime);
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.