Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ClockStop - metoda objektu Pm

Popis:
Zastavení časových stopek a vypsání uběhlého času.
Syntaxe:
ClockStop([fClock As Double]) As Double
Volání:
Pm.ClockStop nClock
Parametry:
fClock[nepovinné] (Double) Zapamatovaná hodnota vrácená předchozím voláním Pm.ClockStart v případě lokálního měření času. Pokud parametr není uveden, pak se předpokládá globální měření času s hodnotou zapamatovanou vnitřně systémem PROMOTIC.
Poznámka:
Metoda slouží k zastavení časových stopek spuštěných metodou Pm.ClockStart. Vrací délku změřeného časového úseku v sekundách s přesností na mikrosekundy. V případě globálního měření navíc automaticky vypíše délku změřeného úseku do položky Debug_info INFO systému.
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- ClockStop
 
 
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice