Update cookies preferences
Promotic

Exp - metoda objektu Pm

Popis:
Vypočte mocninu "e na y", kde e je eulerovo číslo (základ přirozených logaritmů, přibližně 2.71828).
Syntaxe:
Double Exp(Double nY)
Parametry:
nY(Double) Požadovaný exponent
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nAngle = 1.3;
var nHSin = Pm.Exp(nAngle) - Pm.Exp(-1 * nAngle) / 2;

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.