Promotic

WndLogon - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí okno Přihlášení uživatele.
Syntaxe:
Empty WndLogon(Boolean bShow, [String sName])
Parametry:
bShow(Boolean) Hodnota parametru.
true - otevřít okno
false - zavřít okno
sName[nepovinné] (String) Pokud je zadáno přihlašovací jméno lokálního uživatele, pak bude předvyplněno v přihlašovacím okně
Poznámka:
Zatím není implementováno zavírání tohoto okna (pro jakékoliv hodnoty parametru bShow bude okno otevřeno).

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Aby metoda ve Web obrazu fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndLogon(1);

Historie:
Pm8.02.12: Zprovozněna i pro Web prohlížeče jiné než InternetExplorer.
Pm8.00.02: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndLogon
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.