Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WndLogon - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazení okna Přihlášení uživatele.
Syntaxe:
WndLogon(bShow As Boolean, [sName As String])
Volání:
Pm.WndLogon bShow
Parametry:
bShow(Boolean) Hodnota parametru:
true - otevřít okno
false - zavřít okno
sName[nepovinné] (String) Pokud je zadáno přihlašovací jméno lokálního uživatele, pak bude předvyplněno v přihlašovacím okně
Poznámka:
Zatím není implementováno zavírání tohoto okna (pro jakékoliv hodnoty parametru bShow bude okno otevřeno).
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Aby metoda ve Web obraze fungovala správně je nutné aby daný obraz (objekt PmPanel) měl vždy nastaveno oprávnění WebRead (aby síťový uživatel byl přinucen se v prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít v objektu PmWeb zatržen konfigurátor Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo.

Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndLogon
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice