Promotic

WndLogon - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí okno Přihlášení uživatele.
Syntaxe:
Empty WndLogon(Boolean bShow, [String sName])
Parametry:
bShow(Boolean) Hodnota parametru.
true - otevřít okno
false - zavřít okno
sName[nepovinné] (String) Pokud je zadáno přihlašovací jméno lokálního uživatele, pak bude předvyplněno v přihlašovacím okně
Poznámka:
Zatím není implementováno zavírání tohoto okna (pro jakékoliv hodnoty parametru bShow bude okno otevřeno).

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Aby metoda ve Web obrazu fungovala správně, je nutno nastavit danému obrazu (objekt PmaPanel) oprávnění "WebRead" (aby síťový uživatel byl přinucen se ve Web prohlížeči přihlásit). Je doporučeno také mít zatržen konfigurátor "Striktní režim přihlašování síťových uživatelů do aplikace s nutností použít jméno a heslo" v objektu PmaWeb.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.WndLogon(1);

Historie:
Pm8.02.12: Zprovozněna i pro Web prohlížeče jiné než InternetExplorer.
Pm8.00.02: Zprovozněno pro Web obrazy.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- WndLogon
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.