Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWeb (Web server)

Popis:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožňuje, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky.
 
V objektu PmaWeb lze založit objekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir a PmaWebInfo.

Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Port Číslo TCP/IP portu
Události:
onNewRequest (zastaralé) Vyvolá se při žádosti o každou novou Web stránku
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Web Nastavení TCP/IP parametrů PROMOTIC Webu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožňuje, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky. Viz Přehled Web technologie v systému PROMOTIC a HTTPS - zabezpečený HTTP protokol.
 
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují v kartě "Web server" v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.
 
Runtime informace o stavu komunikace PROMOTIC Web serveru s klienty (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.) lze pozorovat v položce "/COMM/WebServer" INFO systému.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWeb -> PmaWeb
Pm8.02.16: Opravená chyba: Při větších zatíženích přestal Web server fungovat (hlavně při nastavení typu http služba).
Pm8.02.00: "Typ Web serveru=http interní" nyní podporuje persistentní spojení dle HTTP/1.1. To znamená, že že se po každém dotazu NEukončuje spojení a komunikace je proto rychlejší.
Pm8.01.09: Byl zdokonalen Web server - nyní podporuje persistentni spojeni (standard pro HTTP/1.1), tzn. spojení s Web prohlížečem se neruší po každém přenosu. Zvětší se tak přenosová rychlost a zmenší komunikační zátež.
Pm8.01.00: Pomocí nového konfigurátoru "Typ Web serveru" lze zvolit novou implementaci Web serveru typu "HTTP(S) služba". Tento typ serveru je výkonnější a umožňuje i zabezpečený HTTPS protokol.
Pm8.00.13: Další menší opravy týkající se objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice