Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWeb (Web server)

Popis:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožňuje, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky.

V objektu PmaWeb lze založit objekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir a PmaWebInfo.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Port Číslo TCP/IP portu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onNewRequest (zastaralé) Vyvolá se při žádosti o každou novou Web stránku
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Web Nastavení TCP/IP parametrů PROMOTIC Webu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožňuje, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky. Viz Přehled Web technologie v systému PROMOTIC a HTTPS - zabezpečený HTTP protokol.

Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují v kartě "Web server" v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.

Runtime informace o stavu komunikace PROMOTIC Web serveru s klienty (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.) lze pozorovat v položce "/COMM/WebServer" INFO systému.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWeb -> PmaWeb
Pm8.02.16: Opravená chyba: Při větších zatíženích přestal Web server fungovat (hlavně při nastavení typu http služba).
Pm8.02.00: "Typ Web serveru=http interní" nyní podporuje persistentní spojení podle HTTP/1.1. To znamená, že že se po každém dotazu NEukončuje spojení a komunikace je proto rychlejší.
Pm8.01.09: Byl zdokonalen Web server - nyní podporuje persistentni spojeni (standard pro HTTP/1.1), tzn. spojení s Web prohlížečem se neruší po každém přenosu. Zvětší se tak přenosová rychlost a zmenší komunikační zátež.
Pm8.01.00: Pomocí nového konfigurátoru "Typ Web serveru" lze zvolit novou implementaci Web serveru typu "HTTP(S) služba". Tento typ serveru je výkonnější a umožňuje i zabezpečený HTTPS protokol.
Pm8.00.13: Další menší opravy chyb týkající se objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice