Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaWeb (Web server)

Popis:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožní, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky.
 
V objektu PmaWeb lze založit objekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir a PmaWebInfo.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Port Číslo TCP/IP portu
Události:
onNewRequest (zastaralé) Vyvolá se při žádosti o každou novou Web stránku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Web Nastavení TCP/IP parametrů PROMOTIC Webu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Objekt, který z PROMOTIC aplikace vytvoří Web server, tzn. umožní, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky. Viz Přehled Web technologie v systému PROMOTIC a HTTPS - zabezpečený HTTP protokol.
 
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují ve své záložce Web server v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.
 
Runtime informace o stavu komunikace PROMOTIC Web serveru s klienty (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.) lze pozorovat v položce "/COMM/WebServer" INFO systému.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWeb -> PmaWeb
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice