Promotic

Objekt PmaWeb (Web server)

Popis:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožňuje, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky.

V objektu PmaWeb lze založit objekty PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaWebDir a PmaWebInfo.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
PortČíslo TCP/IP portu
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onNewRequest(zastaralé) Vyvolá se při žádosti o každou novou Web stránku
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
WebNastavení TCP/IP parametrů PROMOTIC Webu
OprávněníOprávnění pro objekt
Poznámka:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožňuje, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky. Viz Přehled Web technologie v systému PROMOTIC a HTTPS - zabezpečený HTTP protokol.

Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu Pma objektů (např. objekty PmaPanel, PmaWorkspace, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují v kartě "Web server" v konfigurátoru "PmaWeb objekt". Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.

Runtime informace o stavu komunikace PROMOTIC Web serveru s klienty (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.) lze pozorovat v položce "/COMM/WebServer" INFO systému.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmWeb -> PmaWeb
Pm8.02.16: Opravená chyba: Při větších zatíženích přestal Web server fungovat (hlavně při nastavení typu http služba).
Pm8.02.00: "Typ Web serveru=http interní" nyní podporuje persistentní spojení podle HTTP/1.1. To znamená, že po každém dotazu se NEukončuje spojení a proto komunikace je rychlejší.
Pm8.01.09: Byl zdokonalen Web server - nyní podporuje persistentni spojení (standard pro HTTP/1.1), tzn. spojení s Web prohlížečem se neruší po každém přenosu. Zvětší se tak přenosová rychlost a zmenší komunikační zátež.
Pm8.01.00: Pomocí nového konfigurátoru "Typ Web serveru" lze zvolit novou implementaci Web serveru typu "HTTP(S) služba". Tento typ serveru je výkonnější a umožňuje i zabezpečený protokol HTTPS.
Pm8.00.13: Další menší opravy chyb týkající se objektu.
© MICROSYS, spol. s r.o.