Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - záložka objektu PmaWeb

Popis:
V této záložce se definují oprávnění objektu. Viz Popis záložky Oprávnění.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu. Je to určení uživatelů, kteří mohou prohlížet nabízené Web stránky tohoto objektu (netýká se to stránek z nabizených podkomponent). Má smysl pouze pro síťové uživatele.

Historie:
Pm7.02.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice